ido.wtf Wordpress Twittef Facebook

שנה טובה!

Congrats

שנה טובה!

חגים שמחים לכולכם!שתהיה לכולכם שנה באמת נפלאה.תדאגו לעשות השנה את כל הדברים שאתם כל הזמן מבטיחים לעצמכם שתעשו אבל אף פעם לא מספיקים.תמצאו מה הדבר שיביא לכם אושר ותשיגו אותו!

MORE ...

מתמטיקה בגרוש

Articles

מתמטיקה בגרוש

אני זוכר, בשנות סוף הגן או היסודי המוקדמות, בא אלי דודי* יום אחד, ושאל אותי: “האם אתה יודע לספור עד מיליון?”“וודאי”, השבתי מלא בטחון עצמי, חושב על כל אותן נסיעות ארוכות אותן ביליתי בספירה ממושכת.אכן כן, כאשר ידעתי לספור, הייתי מעביר נסיעות רבות בבדיקת כוחי, והפתעתי את עצמי לא פעם במספרים הגבוהים שהגעתי אליהם.אף זכרתי […]

MORE ...