ido.wtf Watch The Flames

עצבות קלה

Me

עצבות קלה

אני לא יודע בדיוק להסביר את זה.שורה עלי עצבות קלה.הרבה פעמים דברים קטנים קובעים את מצב הרוח שלי.אוטובוס שפספסתי, מישהו שאמר לי משהו לא יפה ולעיתים נדירות זה פועל גם לחיוב.הפעם דווקא יש לי סיבות מוצדקות יותר.העיקרית שבהן – פרצו לנו לבית בסוף השבוע.מרגיז ביותר, זמנים כאלו מראים לך זוית אמיתית יותר של החיים שרוב […]

MORE ...