ido.wtf Wednesday Thursday Friday

בקצב הצב

Random

בקצב הצב

הידעתם? צב יבשה מצוי הוא הוא מין של צב יבשה צב יבשה הוא סוג במשפחת הצבים היבשתיים צבים יבשתיים הם משפחה של צבים ואת כל זה גיליתי כשניסיתי להבין למה אכילס רודף אחרי tortoise ולא אחרי turtle

MORE ...

הפוסט הזה הוא אמת מוחלטת

Humor

הפוסט הזה הוא אמת מוחלטת

הזכרתי כבר בעבר שקיימים סוגים שונים של לוגיקה.לכבוד פורים ערכתי מסיבת חידות וניסיתי לאמץ אליה סוג אחר של לוגיקה שאכנה – לוגיקת העריץ.זו לא המצאה שלי, זו לוגיקה קיימת ומוכרת גם בשלטונות מסויימים, כמו גם בכל חברה בעלת גוף ריבון על האמת (ע”ע דתיים). כשהתחלנו את הערב ניסיתי להבהיר למשתתפים את החוק האחד של לוגיקת […]

MORE ...