Archive for June, 2010

זה פועל גם לכיוון השני

Wednesday, June 23rd, 2010

אם לוקחים משפט קיים כלשהו תמיד ניתן יהיה לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות המקורית
אם לוקחים משפט קיים כלשהו ניתן יהיה לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות המקורית
לוקחים משפט קיים כלשהו – ניתן לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט שקיים ניתן לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט קיים ניתן לקצר בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט ניתן לקצר בלי לאבד הרבה מהמשמעות
ניתן לקצר משפטים בלי לאבד הרבה משמעות
קיצור משפט לא פוגע ברוב של המשמעות
קיצור משפט לא תמיד פוגע במשמעות
משפט מקוצר שומר על המשמעות
קיצור משפט לא פוגע במשמעות
לרוב ניתן לקצר משפטים
משפטים ניתנים לקיצור
ניתן לקצר משפטים
משפט מקוצר
קיצרוני

Us in the eye of Google

Thursday, June 10th, 2010

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

דומיינים להמונים

Friday, June 4th, 2010

בשעה טובה קניתי דומיין משלי!
ניתן עכשיו להגיע לאתר דרך דומיין כשמו:
מדע.להמונים.קום
משיקולים שונים, הכתובת אבקת רובוטים נשארת נכון לעכשיו.

קצת השוואה בין הדומיינים.

אבקת רובוטים:
קליט, מגניב, חינם (בחסות רובוטים.אורג)

מדע להמונים:
אפיון ישיר, שייך לי

אז מה נראה לכם עדיף? (אם אתם לא בטוחים תבחרו מדע להמונים, כבר שילמתי)

ולסיום – מבצע!
מי שיתן לי את ההצעה הכי שווה לתת-דומיין יקבל אותו מתנה*

דוגמאות:
רובוטים להמונים
אופיום להמונים
עננים להמונים

* ההנהלה רשאית לשנות את תנאי המבצע לאחר בחינת הכתובת המיועדת או את משך התוקף