Archive for September, 2010

המספר הכי חשוב

Saturday, September 25th, 2010

הרבה מתמטיקאים ופילוסופים דנו בשאלה – מהו המספר הכי חשוב
ובכלל, מהו מספר חשוב? האם זהו מספר ייחודי? מספר שהביא למהפכה מתמטית? אולי מספר עצום בגודלו?

לא ולא אומר אוהד, מורה ישראלי למתמטיקה
חדוות המספרים חשובה היא, אך ישנם דברים חשובים יותר

מדובר במורה אמיתי בשר ודם, ולא בדוגמן פרסומת כפי שחשדתי תחילה.
אני מצר על התלמידים שנאלצים ללמוד איתו, ומאוד מקווה שהציטוט המלא היה “מה? איך אתם יכולים לכתוב דבר מגוכך כזה? אני מעולם לא טענתי שהמספר הכי חשוב הוא הציון שלך!”

שנה טובה!

Thursday, September 9th, 2010


בשנים האחרונות החיים שלי מלאים בשינויים, בהתרחשויות, בהתרגשויות.
זה נפלא, זה ממלא. אין לי ספק שכך ארצה להמשיך לחיות את חיי.

אז בניגוד לדעה הרווחת בקרב סינים מסויימים, אאחל מכל הלב לכולנו:
שתהיה שנה מעניינת!

למה דרדמוות?

Saturday, September 4th, 2010

כי מישהו צריך להלחם בכל הדרדזומבים!

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

#alttext#

ולסיום, לא זומבי אבל חמוד

#alttext#