Archive for October, 2012

ספר ערפדים ישראלי

Monday, October 1st, 2012

הפרוייקט הבא נפלא בעיני:

בעולם בו לסופרים קשה להרוויח כסף, או אפילו להחזיר את ההוצאות על הספרים שלהם, נחמד שקמה אופציה לקבל “משכורת” תמורת הכתיבה על ידי תורמים. ובצד השני התורמים זוכים לקנות ספר במחיר שפוי ולהעביר את הכסף ישירות לסופר.
בסופו של דבר – כולנו מרוויחים.
הלוואי שנראה תהליכים כאלו ממשיכים ומתחזקים.