בריכת חרוזים

מסיבה תמוהה כלשהיא לפעמים אנשים מגיעים אלי לבלוג בחיפוש “מילים שמתחרזות עם X”
אני אנסה כאשר אני מזהה חיפושים כאלו להשלים פה מילים שאכן מתחרזות עם מה שחיפשו, בתקווה שזה אולי יעזור למישהו יום אחד.

מילים שמתחרזות עם: לימודים
מדדים
צעדים
גמדים
נודדים
פחדים
רבדים
בודדים
עמודים
עבדים
חרדים

מילים שמתחרזות עם: שחרור
אסור
בידור
ברור
גפרור
הרהור
כדור
סיחרור
סמור
עירעור
ערור
תמרור

Leave a Reply