Posts Tagged ‘Random’

זה פועל גם לכיוון השני

Wednesday, June 23rd, 2010

אם לוקחים משפט קיים כלשהו תמיד ניתן יהיה לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות המקורית
אם לוקחים משפט קיים כלשהו ניתן יהיה לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות המקורית
לוקחים משפט קיים כלשהו – ניתן לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט שקיים ניתן לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט קיים ניתן לקצר בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט ניתן לקצר בלי לאבד הרבה מהמשמעות
ניתן לקצר משפטים בלי לאבד הרבה משמעות
קיצור משפט לא פוגע ברוב של המשמעות
קיצור משפט לא תמיד פוגע במשמעות
משפט מקוצר שומר על המשמעות
קיצור משפט לא פוגע במשמעות
לרוב ניתן לקצר משפטים
משפטים ניתנים לקיצור
ניתן לקצר משפטים
משפט מקוצר
קיצרוני

בקצב הצב

Tuesday, March 16th, 2010

הידעתם?

צב יבשה מצוי הוא הוא מין של צב יבשה
צב יבשה הוא סוג במשפחת הצבים היבשתיים
צבים יבשתיים הם משפחה של צבים

ואת כל זה גיליתי כשניסיתי להבין למה אכילס רודף אחרי
tortoise
ולא אחרי
turtle

החצי המלא

Sunday, November 29th, 2009

אם יש מישהו שחושב עליך משהו רע,
לפחות אתה יודע שיש מישהו שחושב עליך.

23F3D754-F6D0-4BDB-85E7-334DAE19D0C3.jpg

אני בלתי עקבי בעליל!

Tuesday, January 8th, 2008

טוב, בעצם לא.