ido.wtf Watch The Flames

היום אני אכתוב פוסט

Studies

היום אני אכתוב פוסט

שנת לימודים חדשה החלה! זה מאוד מרגש. לעומת השנה הראשונה כבר מתחילים להרגיש את הבחירה של המקצועות. הקורסים (קצת) פחות כלליים ו(קצת) יותר מעמיקים. החומר קשה ומאתגר, רמת העניין גבוהה. באותו זמן הלחץ גדול, האם לא עשיתי טעות? האם אני מסוגל לעמוד בדברים שלקחתי על עצמי? אם כן, האם לא הייתי צריך לקחת יותר? מה […]

MORE ...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)