ido.wtf What a Terrible Failure

על הטרדה מינית

Feminism

על הטרדה מינית

אני לא יודע מה הדעה שלי בנוגע לפרשת בר-לב. אני מרגיש צער על אדם שחייו נהרסים, ואולי באופן לא פרופורציונאלי למעשים שלו. אני שמח שנושא ההטרדה המינית עולה על סדר היום, אני מוטרד שהוא עולה באור לא נכון. לצורך העניין, הנה דוגמא מבין רבות אשר מציגה את נושא ההטרדה המינית בארץ באופן שיש לראות אותו: […]

MORE ...

על כפייה דתית

Anger

על כפייה דתית

בכאב רב אני מבין שהמצב בארץ בין החרדים לחילוניים לא הולך להשתפר. החרדים קיבלו זכויות יתר בגלל הכח הפוליטי הרב שלהם, ומאז הכח שלהם רק גדל, הכמות שלהם רק גדלה והצרכים שלהם רק גדלו. אפילו אם יקום בפוליטיקה מישהו חזק עם רצון לשנות את זה (כבר לא סביר), לא בטוח שהוא יוכל, החרדים נמצאים מחוץ […]

MORE ...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)